Λίμνη

 Αν τσακίσουν τα πόδια;
Τελειώσουν οι δρόμοι;
Αρχινάς τότε;
Τερματίζεις;
Αιωρείσαι;

Λίμνη σε χλωρό τοπίο
Με κύματα δίνες
Αγώνας  να μη χάσεις
Τον ορίζοντα.

                        Ρ.Κ.